Polonya’da Yüksek öğretim kurumları tam zamanlı, part time ve akşam okulları olarak hizmet vermektedirler. Tam zamanlı eğitim modeli temel olarak konumlandırılmaktadır. Bologna sürecine tam uygun olarak eğitim verilmektedir. 3-aşamalı eğitim modeli Avrupa Kredi Taşıma Sistemi ile birlikte başarılı olarak uygulanmaktadır. Yüksek öğretimde Avrupa sistemi öğrencilere daha kolay tanınırlık ve ayrıcalık sunmaktadır.

1.aşama: İlk aşama-devre çalışmalar (3-4 yıl) Polonya’da Lisans derecesinin karşılığını oluşturur. Bu aşamaya Yüksek Lisans öncesi hazırlık aşaması da denilebilir. Öğrencilerin bu seviyeye ulaşabilmeleri için 180-240 AKTS almaları gerekmektedir. (Mühendislik, Tarım, Ekonomi )

2.aşama: İkinci aşama çalışmalar (1.5-2 yıl) yüksek lisans-master eğitimi dönemidir. Bu aşamada öğrenciler kuramsal bilgilerle donatılmanın yanısıra yaratıcılık ve beceri uygulama ve geliştirme üzerine odaklanırlar. Bu aşamayı bitiren öğrenciler Doktora yani 3.aşama eğitim safhasına geçebilirler. Bu aşamada öğrencilerden 90-120 AKTS almaları beklenir.

uzun dönem çalışmalar: Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği, oyunculuk, eczacılık, psikoloji vb. eğitimler için bu aşama geçerlidir. Bu tür çalışmalardaki öğrencilerden 270-360 AKTS almaları beklenmektedir.

3.aşama: Doktora çalışmalarını kapsar. Doktora eğitimi sonrasında başarılı bir şekilde doktora tezi savunularak döngü tamamlanır. (3-4 yıl)