AB, EFTA ve OECD Ülkelerinden birinde eğitim görenler problem yaşamaz diplomaları denklik alır. Ancak bu ülkeler haricinde bir yerden alınan diplomaların Polonya’da geçerli sayılabilmesi için mutlaka denklik alması gereklidir. Türkiye Bologna sürecinde ve AB aday ülke durumunda olduğu için Polonya’da eğitim konusunda  öğrencilerimiz bir problem yaşamaz. Yabancı diplomaların tanınması ile ilgili uluslararası anlaşmaların tam listesi için lütfen linke tıklayınız.

http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Yabancı bilimsel derecelerin tanınması işlemlerinde de durum aynen diğerlerinde olduğu gibidir. AB, EFTA, OECD ülkelerinin tanınması kolaydır. Diğer ülke vatandaşları için eğer mensubu oldukları ülkenin Polonya ile ikili bir anlaşması varsa derece ve ünvanları ilgili anlaşma çerçevesinde denklik alır.Ayrıca Lizbon sözleşmesine taraf bir ülkenin vatandaşı Polonya’da denklik işlemleri için muaf tutulma hakkına sahiptir.

http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-academic-qualifications/legal-acts.html

Polonya üniversitelerinden alınan diplomaların tanınırlığı için Avrupa ve Unesco konseyi tarafından kurulan ENIC Avrupa ağı ve mesleki tanınma için de yine Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş bir ağ olan NARIC sitelerine bakabilirsiniz.

 www.enic-naric.net