Polonya yükseköğretim kurumlarında önemli olan şey derslere ait sınavlarda başarılı olmanızdır. Birbirlerinden bağımsız olarak, dersle ilgili birkaç sınav ya da test olabilirsiniz. Genellikle her yarıyıl sonunda yazılı ve sözlü sınavlar yapılır. Öğrenciler her dersten ayrı ayrı sınava tabii tutulur. Performans değerlendirmesi, dönemi ya da bütünüyle akademik yılı kapsayabilir. Tüm öğrencilerin sınavlardan geçer not almaları ve performans kredilerini tamamlamaları beklenir.

Polonya’da en yaygın olarak kullanılan skala aşağıda olduğu gibidir;

5- Çok iyi (bardzo dobry)

4- İyi (dobry)

3- Yeterli (dostateczny)

2- Yetersiz (niedostateczny)

1- Kredi/Pass (zaliczenie)