Tüm Polonya Üniversitelerinin YÖK denkliği vardır! Öncelikle eğitim almak istediğiniz üniversitenin Polonya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı listelerinde olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer bu listelerde yer alıyorsa, o üniversite Polonya tarafından akredite edilmiş ve onaylanmış bir üniversite demektir. Dolayısıyla üniversiteniz otomatikman Enic-Naric : Avrupa Birliği ulusal akademik tanınma bilgi merkezi listelerinde de yer almış olacaktır. Bu da Polonya’da eğitim alacağınız okulun Bologna sürecine üye bir ülkenin akredite edilmiş bir üniversitesi anlamına gelmektedir ki ileride denklik konusunda problem yaşamayacağınızı göstermektedir.

Yurt dışı yüksek öğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği için tıklayın! (Güncel-05 Aralık 2017)

“Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabı” için tıklayın!